Publikováno: 28.01.2019 18:58

Základní školu v Komenského ulici čeká v dohledné době radikální přístavba. Konkrétně půjde o přístavbu budovy o třech nadzemních podlažích s využitým podkrovím a vestavbu podkrovních učeben pod střechou stávající hlavní budovy školy.

Podle informací starosty města Karla Macků bude přístavba napojena na stávající severní křídlo budovy. Škola bude rozšířena o sedm tříd v přístavbě a o čtyři třídy a dva kabinety v podkroví hlavní budovy. Třídy v prvním až třetím podlaží této přístavby budou využity jako odborné učebny, podkrovní prostory potom jako víceúčelová učebna. V hlavní budově budou naopak zrušeny dvě učebny z důvodu jejího propojení s novým objektem. Učebna v prvním poschodí vpravo za vstupním schodištěm bude upravena na sborovnu. Podkrovní učebny budou sloužit výuce jazyků a největší prostor jako učebna počítačová. Akce bude spolufinancována z finančních prostředků poskytnutých ze strany Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládá se, že projekt bude realizován od února letošního roku až do března roku 2020.

Rada města na svém prvním zasedání, které proběhlo v listopadu roku 2018, schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce v rámci této přístavby. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo obdrženo celkem 6 nabídek. Na osmé schůzi rady města dne 23. ledna bylo toto zadávací řízení vyhodnoceno a nejvhodnější nabídku podala společnost STARKON, a. s. a to s celkovou nabídkovou cenou ve výši 38.069.308,80 Kč,“ informoval starosta.


banner

Sledujte nás