Publikováno: 13.01.2019 12:54

Jihočeský kraj chce pomoci nově zvoleným zastupitelům obcí s orientací v problematice řádného výkonu jejich funkce. Z tohoto důvodu pořádá prostřednictvím Odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje v průběhu ledna semináře, jejichž účelem je seznámení nově zvolených zastupitelů, zejména nově zvolených starostů a místostarostů obcí s problematikou výkonu veřejné správy v obcích.

Semináře jsou určeny zejména pro starosty a místostarosty menších obcí, na něž jsou mnohdy kladeny stejné požadavky jako na velké instituce, avšak jejich obecní úřady nejsou tak personálně vybaveny jako v případě velkých měst a obcí. Účastníci se dozvědí informace o systému veřejné správy v České republice s přihlédnutím k postavení obcí v tomto systému, fungování obce jako takové, právech a povinnostech jednotlivých orgánů obce. Dále bude věnována pozornost uzavírání smluv na úrovni obcí, otázkám souvisejícím s rozpočtem obce a transferům z něj, včetně souvisejících kontrolních mechanismů. Stranou nezůstane ani základní pojednání o veřejných zakázkách a vedení správního řízení na úrovni obecních úřadů. Semináře se konají v termínech 14. 1. 2019, 16. 1. 2019, 22. 1. 2019 a 24. 1. 2019 v hlavní budově krajského úřadu. Účast na seminářích je zdarma.

 


banner

Sledujte nás