Spolupráce

6.1. | Farní charita Jindřichův Hradec

Farní charita je složkou Diecézní charity České Budějovice, která je členem Charity Česká republika. 
Činnost charity se zaměřuje na sociální, zdravotní, charitativní a humanitární pomobanner

Sledujte nás